Adócsalásba csöppentem?

2021-09-28

Az adócsalással és az adókikerüléssel szembeni küzdelem a jogi szabályozás mindenkori célkitűzése. Sőt, a jogalanyok a jogi normákra sem hivatkozhatnak visszaélésszerűen.

Ennélfogva a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonási jogot, ha objektív körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. Ez az eset áll fenn, ha maga az adóalany követ el csalást, de ugyanez a helyzet akkor is, ha az adóalanynak tudomása volt, vagy tudomással kellett volna lennie arról, hogy beszerzésével pl. ÁFA-csalást megvalósító ügyletben vesz részt.

Az adóhatóságnak a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján azt kell megítélnie, hogy az adózó, illetve a nevében eljáró személyek a tőlük elvárható gondosságot tanúsították-e annak érdekében, hogy a beszerzések által adókijátszásra irányuló ügyletekben ne vegyenek részt. Amennyiben szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülmények állnak fenn, a körültekintő gazdasági szereplőnek az a kötelezettsége, hogy tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket vagy szolgáltatásokat kíván beszerezni.

Nem várható el például az adózótól, hogy ellenőrizze, hogy partnerét korábban bűntették-e meg szabálytalanság vagy csalás miatt, vagy hogy az adott partner maga rendelkezik-e a szóban forgó termékekkel, és képes-e azok szállítására.

Elvárható azonban az adózótól, hogy ellenőrizze a közhiteles nyilvántartást, így a cégnyilvántartást. Ellenőrizze, hogy akivel szerződést köt, az valóban az adott cég képviseletére jogosult személy-e.

Csalásra utaló körülménynek tekinthető az is, ha egyszerre, vagy közel azonos időben jelentkezik beszállítói és vevői oldalon nagy mennyiségű árura vonatkozóan kereskedelmi kapcsolat. Nem fogadható el egy olyan az adózói védekezés, hogy az adózó sok embert foglalkoztató társaság, emiatt a beszerzés és pénzügyi terület egymástól függetlenül működik, mert az adózónak kell kialakítania azt az ellenőrzési mechanizmust, amellyel kizárja az ehhez hasonló helyzeteket.

A blogbejegyzést partnerünk, a Csetneki Ügyvédi Társulás jóvoltából jelentettük meg oldalunkon.

error: Védett tartalom!