Adóváltozások 2023

2023-01-09

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni a Parlament által elfogadott 2023. évi adótörvényben foglalt változásokat, melyek 2023.01.01-től hatályosak. Egyes változások csak később lépnek életbe, ezek hatályosságát az adott pontban külön jelöltük. A tájékoztató anyag nem teljeskörű, csak a legfontosabb és leggyakrabban előforduló változásokat tartalmazza.

Minimálbér:

A minimálbér bruttó 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum bruttó 296.400 Ft-ra módosul 2023.01.01-től.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás:

A 2022.10.01 – 2023.03.31. közötti időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni. Aki mégis megtette a befizetést erre az időszakra, az kérheti a kiutalását, vagy más adónemre történő átvezetését.

Áfa:

Az új lakóingatlanok értékesítése esetén érvényes 5%-os kedvezményes adó 2024.12.31-ig meghosszabbodik. Továbbá ha

  • az építési engedély legkésőbb 2024.12.31. napján véglegessé vált
  • vagy az építését ezen időpontig bejelentették az egyszerű bejelentés szabályai szerint

akkor a kedvezményes adó 2024.12.31-ét követően is alkalmazható lesz 2028.12.31-el bezárólag. A törvényben megváltozik az “új ingatlan” fogalma is.

Társasági adó:

Azoknak a cégeknek, melyeknek a konszolidált bevétele két egymást követő évben a 275 000 millió Ft-ot meghaladja egy társasági adó-információkat tartalmazó jelentést kell készíteni, amely jelentésre az anyavállalat kötelezett.

Iparűzési adó:

Valamennyi olyan vállalkozó, amelynek az adóévi bevétele –12 hónapnál rövidebb adóév esetén évesítve – a 25 millió forintot nem haladja meg, jogosulttá válik az iparűzési adóalapja egyszerűsített megállapítására.

A törvény három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg:

Éves (éves szintre átszámított) bevétel Adóalap
Bevétel < 12 M Ft 2,5-2,5 M Ft
12 M Ft < Bevétel < 18 M Ft 6–6 M Ft
18 M ft < Bevétel < 25 M Ft 8,5-8,5 M Ft

 

A törvény a különböző bevételi sávok figyelembevételével fix összegben állapítja meg az adó alapját. (A kisvállalkozók és a bevétel fogalmát pontosan nevesíti a törvény).

Megszűnik az adóalap székhely-telephelyek közti különböző módszerekkel történő megosztásának kötelezettsége, mivel minden illetékes önkormányzatnak azonos nagyságú adóalap jár.

A KIVA alanyok választásuk szerint a jelenlegi adóalap-megállapítási módszerhez teljesen hasonló módszerrel állapíthatják meg továbbra is adóalapjukat.

A kisvállalkozónak az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig adóelőleg címén évente ugyanazt az összeget kell megfizetnie mindaddig, amíg adóalapsávot nem váltanak.

Egyéb:

Számla adattartalma:

Az új törvénymódosítás szerint kizárólag a belföldi termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kiállított számla esetében szükséges forintban is feltüntetni az adó összegét. Ezen rendelkezés már a kihirdetést követő napon hatályba lépett, azaz 2022.11.24-én.

Vagyonszerzési illeték:

Az eddigi szabályozás szerint ahhoz, hogy az ingatlan kapcsolt vállalkozások közötti átruházása kapcsán ne merüljön fel visszterhes vagyonátruházási illeték, a vagyonszerzőnek elegendő volt az átadás napján felvennie a főtevékenységi körébe a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele tevékenységeket.

2023.01.01-től viszont az illetékmentességhez arra lesz szükség, hogy a vagyonszerző árbevételének legalább 50%-a fenti tevékenységi körből származzon.

error: Védett tartalom!