Tájékoztató kapcsolt kisadózó vállalkozónak juttatott bevételekről

2021-01-11

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2021.01.01-től hatályos módosítás alapján, amennyiben kifizetőnek minősülő vállalkozás juttat olyan kisadózó vállalkozásnak bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, úgy a kifizetőnek a juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40%-os mértékű adót kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.


A kapcsolt vállalkozási viszonyt a Társasági adóról szóló törvény definiálja, amely alapján több módon is létrejöhet a kapcsoltság. Ezek közül a leggyakoribb, amikor a KATA-s egyéni vállalkozó vagy társaság többségi tulajdonosa megegyezik a számlabefogadó vállalkozás többségi tulajdonosával, esetleg az ügyvezetés egyezősége (egyéni vállalkozás kivételével) teremti meg a kapcsoltságot.


Azonban a Társasági adó törvény vonatkozó paragrafusa alapján bizonyos esetekben a közeli hozzátartozó is kapcsoltságot eredményezhet. Erre példa a teljesség igénye nélkül:

  • Katás egyéni vállalkozás és a közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozás
  • Katás egyéni vállalkozás + közeli hozzátartozó és az ő többségi tulajdonában álló vállalkozás

Közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

A fentiek miatt kérjük Ügyfeleinket, amennyiben olyan KATA-s vállalkozástól fogad be számlát, amelyben:

  • közvetlen vagy közvetett tulajdonosként érintett a számlabefogadó társaság tulajdonosa és/vagy
    annak közeli hozzátartozója,
  • amelynek ügyvezetése azonos a számlabefogadóéval
    úgy azt írásban jelezzék könyvelőjüknek az ügylet megfelelő adókezelése miatt.

Ennek elmaradása esetén a Könyvelőiroda nem vállalja a felelősséget az elmulasztott adóbevallási és befizetési kötelezettségből eredő szankciókért.

error: Védett tartalom!